Hoppa till huvudinnehåll

Vårvandring längs Lidingös sydvända kust

Diarienummer
AKTNR 11740-25368
(Observera att i RSIFs nyhetsbrev stod det att starten är i Eriksberg vilket är helt fel. Rätt startpunkt är Torsvik som det helt rätt står på denna sida. Torsvik är första hållplatsen efter Ropsten med Lidingöbanan - kom ihåg att plinga så att tåget inte åker förbi Torsvik.)
Följ med på en vacker, variationsrik och lättgången vårvandring på Lidingö från Torsviks station till Gåshaga. Vandringen går mestadels längs strandlinjen på gångvägar och stigar. Hela etappen är 12 km. Vandringen är gratis och ingen föranmälan krävs.

Det finns många möjligheter att hoppa av längs vägen, om vandringen känns för lång, då Lidingöbanan går parallellt med gångstråket och det är aldrig mer än ca 1 km till en station. Det finns alltså stora möjligheter att själv bestämma hur långt man vill gå. En distans som dock inte är valbar är distansen till övriga deltagare i gruppen - vi håller en distans på ca 2 meter mellan oss.

För trivsel och möjlighet till social distans släpper vi iväg små grupper i intervaller mellan klockan 09.25 - 10.05.  För att komma i tid till start tar man med fördel Lidingöbanans tåg från Ropsten klockan 09.19, 09.39 eller 09.59. Torsvik är först stoppet med Lidingöbanan och resan tar bara 2 minuter. Samling vid gångvägen nedanför Torsviks station. Alla deltagare får en karta med information vid start. Det är mycket liten risk att gå vilse då vandringen går mer eller mindre vid vattnet hela tiden. 

Vad: SLIF/RSIFs vårvandring

Var: Lidingö, vandring mellan Torsvik till Gåshaga (12 km)

När: söndag 17 maj 

För vem: anställda i Region Stockholm med medlemskap i en RSIF-ansluten förening. Men även för dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i RSIF kan ge. Familj och vän är också välkomna.

Välkommen till RSIF - Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbunds vårvandring

Årets vårvandring med RSIF får från Torsvik till Gåshaga - men du kan själv välja hur långt du vill gå då Lidingöbanan aldrig är mer ån 1 km bort. 
Vandringen går mestadels längs vattnet och både på grusvägar och små smala skogsstigar som på några ställen kan vara lite kuperat.

 • Till Larsbergs brygga är det cirka 3,5 km och härifrån kan du ta SL-båt till Nybroplan eller Ropsten, för turlista se www.sl.se.

• Till Brevik är det cirka 7 km, härifrån kan du ta Lidingöbanan som går var 20:e min till Ropsten.

• Till Gåshaga är det cirka 12 km, härifrån kan du ta Lidingöbanan som går var 20:e min tillbaka till Ropsten, alternativt båt från Gåshaga brygga till Strömkajen, för     turlista se www.waxholmsbolaget.se. Det finns en semafor vid bryggan som du måste hissa för att signalera att du ska åka med båten.

 

Du har fått en karta som visar vägen, dock finns ett par ställen där det kan behövas ett förtydligande hur man ska gå.

• Efter Mölna brygga, snedda över gräsmattan upp mot Utsiktsvägen/ Däldvägen.

• Fortsätt Sjöstigen ned för en brant backe ner till vattnet och gå igenom det lilla huset/valvet och upp för trappen.

• Efter Lidingö – Breviks Sjöscoutkår fortsätter du längs träbryggan förbi Breviks båtsällkap.

 

På RSIF (f.d. SLIF) hemsidan www.slif.nu kan du läsa mera om promenadnätsverkets söndagspromenader och även vilka promenader som varit. 

Frågor? asa.michaelsson@sll.se, 070 484 83 87

2020-05-11