Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan tilläggsbidrag

Diarienummer
AKTNR 11458-24241

Tänk på att innan du fyller i ansökan/formuläret för Tilläggsbidrag ska ni ha sökt Grundbidraget. Innan ansökan kan behandlas ska SLIFs kansli ha tillhanda er Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för föregående år. Utöver detta ska där även finnas er Verksamhetsplan för detta år tillsammans med er budget. Har ni reviderad budgeten ska den aktuella finnas på SLIFs kansli.

När ni har fyllt i ansökan bereds den på SLIFs kansli och tas upp av SLIFs styrelse för beslut i samband med deras näst kommande stytrelsemöte. 

Kontakta Åsa på SLIF-kansliet om ni har frågor om ansökan Tilläggsbidrag. www.slif.nu/kontakt

 
1 Från 2 Förhandsgranska 3 Slutförd
Page 1 of 2
2019-09-17