Hoppa till huvudinnehåll

SLIF:s Årsmöte 2019

SLIF:s Årsmöte 

Vem får delta: Alla medlemmar i föreningar anslutna till Stockholms landstings idrottsförbund är välkomna till årsmötet. 

Vem får rösta: Varje ansluten förening har rätt att skicka ombud till SLIFs årsmöte. Antalet Ombud för varje förening framgår i SLIFs stadgar. Bara de anmälda ombuden har rösträtt på mötet.

SLIFs styrelse