Hoppa till huvudinnehåll

Om SLIF

Diarienummer
AKTNR 10183-21536

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) är ett ideellt samverkansorgan för idrotts- och friskvårdsföreningar riktade mot personalen inom Stockholms läns landsting (SLL). SLIF, som grundades 1971, får ett årligt ekonomiskt stöd av landstinget. SLIF:s styrelse består av ideellt arbetande personer från olika delar inom SLL. Styrelsen sätter riktlinjer för förbundet. SLIF har ett kansli som består två konsulenter.  Kansliet tillhör Strategisk kompetensförsörjning, LSF.

Förbundets uppgift är

  • att främja idrotts- motions - och hälsofrämjande verksamhet för de anställda i Stockholms läns landsting
  • att stötta anslutna föreningar i deras arbete med att främja idrotts- motions- och hälsofrämjande verksamhet för de anställda i Stockholms läns landsting
  • att verka för att arbetsgivaren stödjer förbundet och dess föreningar och samarbeta med arbetsgivaren i arbetet med idrotts- motions- och hälsofrämjande verksamhet för de anställda i Stockholms läns landsting
  • att samarbeta med andra idrotts- motions- och hälsofrämjande organisationer, landsting, regioner och kommuner.

SLIF arbetar inom tre olika fält:

  • Föreningsutveckling
  • Aktiviteter
  • Vardagsmotion

Vill ni att någon kommer till er arbetsplats och berättar om verksamheten eller hur man startar en förening, ta kontakt med någon på SLIF-kansliet så ordnar vi det.

Har du frågor eller funderingar kring SLIF - tveka inte att kontakta oss. Alla kontaktuppgifter till styrelse, kansli och lokala föreningar hittar du under rubriken "Kontakt".

SLIF är ansluten till: Svenska sjukvårdsanställdas idrottsförbund och De Nordiske Hospitals Lege

Svenska Sjukvårdsanställdas Idrottsförbund SSIF är förbund för personalföreningar inom landstingen i hela Sverige och anslutna föreningar finns från Malmö till Umeå. De arrangerar bl a. Riksmästerskap i flera olika idrotter allt från Golf till Volleyboll och skidåkning. Mästerskapen är öppna för alla medlemmar i SLIF-anslutna föreningar då vi är anslutna till SSIF.

Genom SSIF är vi även anslutna till "De Nordiske Hospitals Lege" DNHL ungefär samma somm SSIF men deltagarna kommer från hela Norden.

2017-06-16