Hoppa till huvudinnehåll

Höstvandring 12 september

Diarienummer
AKTNR 11748-25656
Skogen - en naturlig plats att vara på

Årets höstvandring är på Södertörn med två etapper på och kring Sörmlandsleden, båda med start i Ösmo. Första etappen går norrut och runt sjön Muskan och andra etappen går söderut till Nynäshamn. Muskan runt är cirka 9 km och från Ösmo till Nynäshamn är det knappt en mil. Följ med hela dagen eller gå bara  första etappen runt Muskan. Kom själv eller ta med familjen eller en eller flera vänner. Vandringen är helt gratis men vi vill att du anmäler dig via nedanstående länk. Vi samlas i Ösmo pendeltågstation klockan 10:00.  Med pendeltåg (42X) från Stockholm city klockan 09:16 - framme Ösmo pendeltågstation 10:01. För er som väljer att ta bil finns en pendelparkering precis intill stationen. Vi ses!

Anmäl dig/er här

 

Läs mer om de två etapperna: 
 
Muskan runt

Delvis på etapp 5:2, ca 8,5 km
Från etapp 5:2 kan man ansluta såväl i södra, som den norra ändan av sjön Muskan. Vid södra ändan, vid badplatsen och fortsätta den orange/blå-markerade leden på västra sida av sjön norrut mot Körunda Herrgård. Vid norra ända av Muskan, där etapp 5:2 avviker österut från stigen vid sjöstranden, kan man fortsätta orange/blå-markerade leden norrut längs den östra sidan av strandstigen ett 100-tal meter till spångbron över Lillån nedanför torpet Sjötäppan och badplatsen i norra ändan av sjön.

Beskrivning
Beskrivningen börjar vid den södra ändan av Muskan, först på östra sidan och norrut, sedan på västra sidan och söderut. Leden är gemensam med etapp 5:2 under den första delen av sträckningen.

Den nästan tre km långa sjön Muskan, som vi ska vandra runt, var en insjö redan under yngre stenåldern och dess vattennivå har sedan gammalt varit någorlunda oförändrad. Sjön är sedan 1973 reglerad av en dammbyggnad till mellan 23,3 och 25,5 meters nivå över havsytan och dess vatten rinner genom Muskån mot öster i åkerlandskapet så småningom ut i Östersjön vid Hammersta Säteri. Namnet Muskan har med "musk" = mörker att göra. Kanske den en gång framstod som mörk och dyster ― så är det knappast idag. I sjön blommar under sommaren både vit och gul näckros och vid de små vikarna längs stranden samsas gul svärdslilja med kaveldun och vass.

Utgångspunkten för vandringen är badplatsen vid södra ändan av sjön. Innan leden rundar den första viken på den sydöstra sidan passerar den det nedlagda avloppsreningsverket till Ösmo tätort. Nu är systemen hopkopplade med Nynäshamn eftersom storkommunen har tagit över all administration. Efter några 100-tal meter går leden på den gamla invallningen till den damm där renat avloppsvatten släpptes ut. Insnörningen döptes då i folkmun till "Snuskan". Vandringen fortsätter på strandstigen utefter östra sidan av Muskan och över sjöns regleringsdamm, samt passerar Storholmen och Mariaholmen, de två största holmarna. Leden passerar så småningom alldeles bredvid ett stort gränsröse som markerar den gamla sockengränsen mellan Ösmo och Sorunda. Förr i tiden var gränstrakterna ofta oroliga platser, där stråtrövare och fredlösa höll till. I vår tid har man svårt att förstå detta ― nu möter vi endast ett leende landskap även här. Ett väl frekventerat skärmskydd står i slänten på östra sidan med kvällssol och eldstad för frusna vandrare samt för övernattning. På västsidan syns nu Körunda Herrgård och Golfhotellet som vi sedan kommer att passera på sjöns västsida.
Vi lämnar nu Sörmlandsledens etapp 5:2 och går rakt fram på den orange/blåmarkerade leden utefter strandstigen nedanför det nu renoverade torpet Sjötäppan, men passerar inte över den privata tomtmarken, utan går över Lillån på den lilla spångbron och passerar den norra badplatsen vid sjön. Torpet benämndes ursprungligen Muskvad i skrifter från 1600-talet. Ganska snart efter en promenad utefter några golfgreener på västsidan av Körundavägen, kommer vi fram till ett Järnåldershus. En rekonstruktion av "Viking Tostes" järnåldersbosättning har uppförts. Där kan man uppleva hur man levde under den yngre järnåldern. Järnåldershuset är öppet söndagar under sommartid.

Körunda Herrgård är en storgård med anor sedan medeltiden. Den första dokumenterat kände ägaren var "Riksens skrivare" Johannes Fredebern på 1430-talet. Gården inköptes år 1919 av kapten Björn Barkman, som var officer i Kungliga Flottan, och såldes 1963 till dåvarande Ösmo kommun som förvaltade ägorna till 1975. Gården är nu åter privatägd. Flyglarna och två torp tillhörande fastigheten hyr man ut.
Körunda Golf och Konferenshotell byggdes 1986 på initiativ av två entusiastiska golfare. Golfklubbens hus alldeles söder om konferenshotellet var en av Körunda Gårds ursprungliga ladugårdsbyggnader. Greenerna omfattar 27 "utslag" i en underbar och naturlig omgivning.

Leden fortsätter på vägen förbi järnådersbosättningen över höjden vid herrgården fram till lindallén, där man viker av österut ned mot Muskan och sjökanten. Därefter fortsätter leden genom en del av det södra golfområdet. Om någon helt plötsligt skriker "Fore", gäller det att ligga riktigt lågt ned. Leden har efter golfbanorna kommit att passera ett koloniområde samt Ösmo vattenreningsverk och ansluter nu strax till utgångspunkten vid badplatsen vid södra ändan av Muskan och Sörmlandsleden, etapp 5:2.

 

5:1. Kvarnängens IP Nynäshamn - Vansta, Ösmo, 9,5 km

Observera att vi kommer att gå från Ösmo till Nynäshamn och inte som i beskrivningen från Nynäshamn till Ösmo


Start: N 58°55.399' E 017°55.299'. Parkering vid Kvarnängens sporthallar, ca 100 m.

Till Nynäshamn kommer man med såväl buss som tåg från Stockholm. Åkande med buss stiger av vid hållplatsen Kvarnängens IP där leden korsar Nynäsvägen. De som kommer med tåg från Stockholm går av vid Nynäsgårds Pendeltågsstation och följer orange markering på lyktstolparna förbi Nynäshamns Gymnasium till informationstavla vid Kvarnängens IP. (ca 1,9 km).

Efter starten vid Kvarnängens idrottsplats passeras Nynäsvägen. Ca 400 meter söderut ligger Nynäs gods. Bosättningen är från 1200-talets slut och ditflyttad från Algviken troligen p g a landhöjningen. Förste ägare var Näskonung Bengtsson.

Leden går vidare upp till Fjättersjön. Det är en vacker källsjö med bra vatten och fina rastplatser. Genom ett utpräglat skärgårdslandskap kommer man fram till Valsjö med en fatbur troligen från 1769. Här finns också en långsmal och torr grotta väl värd en sidoutflykt.

Därefter följer öppna odlingsområden fram till bondebyn Björsta, också den från 1200-talet. Vid vägkanten finns en runristning utan korsmärke. Vandringen fortsätter norrut till Älby. Norr därom finns ett stort gravfält och i dess södra ände står två runstenar. Leden går genom odlingsbygd och skogsmarker upp mot etappmålet och Vansta gård där Christoffer Pohlhem arbetade i sin ungdom.

Dricksvatten, toaletter och sopstationer finns tillgängligt genom allmänna arrangemang inom bebyggelsen vid etappens båda ändpunkter. Ösmo har täta tåg och bussförbindelser med Nynäshamn

2020-09-24