Hoppa till huvudinnehåll

Föreningskunskap/Inspiration

Diarienummer
AKTNR 11474-20252

Behöver er förening stöd och råd eller en vitamininjektion? Här finns flera möjligheter!

Ekonomikurs

  • Kurs i (enklare) ekonomi och bokföring för föreningens kassör och ordförande. Ordnas löpande men kontakta SLIF-kansliet om ni behöver hjälp just nu.

Föreningskunskapskurs 

Kurs för dig som vill förbättra dina kunskaper eller nyligen har blivit invald i föreningsstyrelsen
inom SLIF. Lär dig eller repetera sådant som du i en styrelse ska kunna i föreningsarbetet på din arbetsplats. Ordnas vid efterfrågan.

Föreningskonferens

En gång varje år samlar SLIFs styrelse och kansli alla som är engagerade i en lokal föreningsstyrelse till en konferens. Här utbyts erfarenheter mellan föreningar, knyts det nya kontakter och fylls på med ny energi. Vanligtvis ligger denna under hösten med en övernattning. 

Inspiration från kansliet

Vill du att någon kommer och berättar om SLIF:s verksamhet på er arbetsplatsträff/avdelningsmöte? Ta kontakt med kansliet så ordnar vi det.

Utveckla föreningsarbete

Här finns mer info om hur ni kan jobba med kommunikation samt ta hjälp av SISU:s material och mallar. Läs mer.

2016-12-27