Hoppa till huvudinnehåll

Bra att veta innan bidragsansökan

Diarienummer
AKTNR 11457-24797

Innan ni ansöker om föreningsbidrag

För att kunna ansöka om föreningsbidrag behöver er förening skicka in nedanstående dokument till SLIF-kansliet. Föreningen behöver också ha ett bankkonto i föreningens namn för att SLIF ska betala ut bidraget. Skicka gärna via e-post till föreningens kontaktperson alternativ asa.michaelsson@sll.se.  Behöver ni mallar för att göra dokumenten hittar ni det här.

 • Verksamhetsberättelse inklusive bokslut från föregående år. Bokslutet ska innehålla omsättning/intäkter, vinst/förlust, tillgångar (likvida medel). Verksamhetsberättelsen ska vara underskriven.
   
 • Årsmötesprotokoll
   
 • Verksamhetsplan för nuvarande år
   
 • Budget för nuvarande år
   
 • Medlemsregister (om föreningen EJ är ansluten till Din kurs)
   

Det finns tre typer av föreningsbidrag att söka från SLIF


Grundbidrag

Grundbidraget bygger på antalet medlemmar som föreningen hade föregående år. SLIF betalar ut 50 kr per medlem upp till 100 medlemmar och 30 kr per medlem över 100 medlemmar. Ansöks i början av året - senast 31 januari och betalas ut i februari. Fyll i ansökan via webben. Ni hittar länk till formuläret nedan. Det går även bra att söka grundbidraget senare, men handläggningstiden kan bli lite längre.

Ansökningsformulär - Grundbidrag
 

Tilläggsbidrag - vilanden på grund av RSIFs begränsade ekonomi

Behöver er förening mer pengar, tex för någon speciell aktivitet eller ett inköp, så kan ni även söka tilläggsbidrag. Ansök senast 30 april och då behandlas kompletta ansökningarna i början av juni, ansökningsformuläret finns här på hemsidan. Söker ni bidraget efter den 30 april kan det dröja till efter sommaren innan beslut fattas om bidragets storlek. Är det något du undrar över ta kontakt med Åsa på kansliet.

Bidragskriterierna för Tilläggsbidraget som är grunden för styrelsens beslut finns här bidragskriterier SLIF

Arrangörsbidrag- vilande på grund av RSIFs begränsade ekonomi

Vill er förening vara med och hjälpa till då RSIF har ett arrangemang? Er förening kan då få ett arrangörsbidrag på upp till 6 000 kr. Beloppet beror på hur stor del av arrangörsarbetet ni i föreningen tar på er. Tala med er kontaktperson på kansliet för att höra mer. www.slif.nu/kontakt 

 

Föreningens bankkonto


Observera att SLIF kräver att föreningen har ett eget bankkonto att betala ut bidragen till! Vi kan inte betala till privata konton.

Läs mer om bankkonto här

2020-01-08