Hoppa till huvudinnehåll

Föreningsinformation - första kvartalet 2020

Föreningsinformation - första kvartalet 2020

 

RSIF- förening
Viktigt att veta och göra under första kvartalet 2020


Medlemskap 2020 och föreningens under-/hemsidan

Kom ihåg att uppdatera information om er förening på SLIF/RSIFs hemsida www.slif.nu.
Direktlänk till föreningssidorna: https://slif.nu/foreningar

Stämmer informationen om föreningen, är kontaktuppgifterna till styrelsen korrekt och kan man ansöka om medlemskap för 2020.

Behöver ni hjälp med behörighet och hur man arbetar med detta?
Ansvaret ligger hos er i föreningens styrelse men RSIF-kansliet finns alltid som hjälp och stöd.

Grundbidrag: Grundbidraget bygger på antalet medlemmar som föreningen hade föregående år. RSIF betalar ut 50 kr per medlem upp till 100 medlemmar och 30 kr per medlem över 100 medlemmar. 

Krav för att söka grundbidrag:
Ansöka om grundbidrag senast: 31 mars
Lämna in nedanstående dokument senast 31 april

  • Verksamhetsberättelse inklusive bokslut från föregående år. Bokslutet ska innehålla omsättning/intäkter, vinst/förlust, tillgångar (likvida medel). Verksamhetsberättelsen ska vara underskriven. 
  • Årsmötesprotokoll 
  • Verksamhetsplan för nuvarande år 
  • Budget för nuvarande år 
  • Medlemsregister (om föreningen EJ är ansluten till Din kurs)

Ansök här om grundbidraget: https://dinkurs.se/65722

Obs! Under 2020 kan man inte ansöka om tilläggsbidrag av RSIF.

RSIFs årsmöte 19 mars 2020

Var: Norra Stationsgatan 69, Gröna matsalen

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 12 mars.

Anmälan till SLIFs årsmöte: https://dinkurs.se/65713

 

SLIFs styrelse: https://slif.nu/styrelsen

RSIF-kansliet: asa.michaelsson@sll.se, 08-123 190 72, 070-484 83 87

 

2020-02-07