Hoppa till huvudinnehåll

Dett gäller för SLIF 2018

Vi har dock fortfarande pengar i kassorna så det är ingen katastrof än även om vi måste vara mer sparsam. För den enskide medlemmen kommer detta innebär ett något mindre aktivitetsutbud och emellanåt något högre anmälningskostnader då vi inte har möjlighet att subventionera i samma omfattning som tidigare år. Förändringarna för föreningarna: Grundbidraget kommer att vara på samma nivå som tidigare och Din Kurs, systemet för medlems- och aktivitetshantering, kommer fortsättningsvis att vara gratis för er föreningar. Föreningskonferenserna är viktiga och det fortsätter vi att satsa på. Kansliet kommer också att erbjuda en hel del aktiviteter som är öppna för alla medlemmar. Vi har ställt in siktet och jobbar mot en positiv framtid för SLIF.

2018-03-01