Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte i förbundet och föreningar - information och rekommendation

RSIFs inplanerade årmöte den 19 mars är inställt.

Målsättning är att kunna hålla årsmöte innan den 30 juni, men det kan ändras beroende på utvecklingen av Corona.

 

Informationskanaler:

  • Annan verksamhet och aktivitet inom RSIF som berörs av Corona kommer att informeras via mejl till er som är kontaktpersoner i er lokala förening. Sprid viktig information till era medlemmar.

 

  • Information läggs även ut på RSIFs hemsida www.slif.nu . På startsidan under Föreningsinformation läggs aktuell information ut. Berörs en aktivitet finns även information på respektive aktivitets sidan på hemsidan.
  • Facebook @SLIF1  Gilla sidan och dela!

 

 

Riktlinjer kring RSIFs föreningars årsmöten:

 

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat förbundets och föreningars stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt, i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

Föreningens styrelse har att besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt, vilket rekommenderas.
Vid uppskjutet årsmöte ska beslutet protokollföras.

Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till årsmötet.

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

  

2020-03-30