Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Diarienummer
AKTNR 10199-23508

SLIF:s Årsmöte 2019 - tisdag 12 mars 

Vem får delta: Alla medlemmar i föreningar anslutna till Stockholms landstings idrottsförbund är välkomna till årsmötet. 

Vem får rösta: Varje ansluten förening har rätt att skicka ombud till SLIFs årsmöte. Antalet Ombud för varje förening framgår i SLIFs stadgar. Bara de anmälda ombuden har rösträtt på mötet.

Vad händer under årsmötet: I samband med detta möte kommer ny styrelse för förbundet att väljas.

Var: Gröna matsalen, Norra Stationsgatan 69, plan 1
 

Tid: kl 17.00-18.00 förtäring

kl 18.00-18.15 Information från Förbundsstyrelsen 

kl 18.15-19.15 Stockholms landstings idrottsförbunds (SLIF) årsmöte

Anmäl dig här
 

2018 årsmöte hölls den 21 mars

2017  årsmöte hölls den 20 mars.

PDF iconslif_stadgar_antagna_15_mars_2016.pdf

PDF iconverksamhetsberattelse_2016.pdf

 

 

 

2019-02-06