Hoppa till huvudinnehåll

Bilda förening

Diarienummer
AKTNR 10194-24215

Bilda en lokal SLIF-förening

Finns det ingen lokal SLIF-förening på er arbetsplats kan ni starta en egen. Då öppnas stora möjligheter att påverka och göra något bra för arbetsplatsen där just du arbetar! En styrelse behöver bestå av tre medlemmar: ordförande, kassör och sekreterare. Naturligtvis går det bra med fler personer, t ex ansvariga för olika aktiviteter. I en förening krävs ett möte under året - årsmötet. Utöver det bestämmer styrelsen hur ofta det ska vara styrelsemöten.

Introduktionsfilm

Se en kort film om vad en förening är och vad som krävs: https://www.youtube.com/watch?v=R66pL3zlby0

Så här bildar ni en lokal SLIF-förening:

 1. Det börjar med en idé. Ex. Vad vill ni uppnå med er förening?
 2. Idékläckarna bör prata om sin idé med så många som möjligt.
 3. De som är mest intresserade av att bilda föreningen formar sig till en självutnämnd arbetsgrupp, även kallat interimsstyrelse. Den gruppen har inga andra befogenheter eller arbetsuppgifter än att förbereda föreningsbildandet och att försöka intressera så många som möjligt att bli med från början.
 4. När arbetsgruppen/interimsstyrelsen är färdig med förberedelserna kallar den intresserade till möte för att bilda föreningen.
 5. På föreningens konstituerande möte (det möte då föreningen bildas) deltar de som vill bilda föreningen och bli dess medlemmar. Till formen liknar mötet ett årsmöte.
 6. Föreningen bildas genom att det konstituterande mötet:
  - Beslutar att bilda föreningen
  - Antar stadgar (med föreningens namn och ändamål med mera)
  - Väljer styrelse och övriga funktionärer i enlighet med stadgarna.
  - Mötet dokumenteras i ett justerat protokoll.
 7. I och med detta är föreningen bildad. Den har blivit en juridisk person. Den behöver inte som andra organiastioner registreras och få ett registreringsbevis. Beviset för att föreningen bildats är istället mötesprotokollet och stadgarna.
 8. Omedelbart efter mötet samlas den valda styrelsen till ett konsituterande styrelsemöte. Nu är föreningens arbete igång.
   

Finns annan förening i närheten?

Ett alternativ kan vara att ni samabetar med någon annan SLIF-förening som ligger i närheten. Kanske kan de acceptera medlemmar även från er arbetsplats. Kan ni bilda en "sektion" inom den andra föreningen?

Frågor?

Kontakta SLIF-kansliet så hjälper vi er med bildandet av föreningen. Kontakt.

 

2019-09-10