Hoppa till huvudinnehåll

Veteranklubben IF

Diarienummer
AKTNR 10366-19540

SLIF:s Veteranklubb bildades 1992. Syftet var att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som medlemmar i SLIF:s föreningar skaffat sig genom åren, och ställa dessa kunskaper till förfogande för SLIF:s verksamhet. Allt viktigare syfte numera är att vid kamratliga träffar stärka samhörigheten bland SLIF:s veteraner, föreningens medlemmar.

Vad gör SLIFs Veteranklubb

Vi arrangerar lättare vandringar, gärna i kulturhistorisk miljö, ordnar 5-kamp och båtresor, bjuder in till konserter, och även studiebesök på något museum eller liknande. Vi arrangerar varje år en Före Jul-träff, som är mycket populär, där träffas vi i gemytliga former, förtär en god måltid och bara har det trevligt.
 

För vem

Som villkor att få vara medlem i Veteranklubben ska man fyllt 50 år och arbetat aktivt i någon av SLIFs föreningar. En nyhet är att man kan söka medlemskap på eget initiativ. Klubbstyrelsen avgör sedan om man uppfyller kritierierna för att bli medlem. Klubbstyrelsen arbetar också aktivt med att hitta lämpliga medlemmar till Veteranklubben. Kontakta klubbstyrelsen om du vet någon som skulle passa som medlem. Dubbelt medlemskap är inget hinder, du kan kan alltså fortsätta att vara medlem i din gamla SLIF-förening. 

Vill du bli medlem

Vänd Dig till klubbstyrelsen och ansök om medlemskap.Vi lovar behandla den positivt. Medlemsavgiften är 100 kronor per år.Efter det du betalt medlemsavgiften får Du Ditt medlemskort per post.
 

Vår styrelse (2015-2016)

Ordförande Inger Stolt, tfn 070-630 05 16
(Sekreterare) Mats Danielsson
(Suppleant) Ove Gustafsson
Ledamot Maud Holmlund
Ledamot Ros-Weig Finell
(Kassör) Jannette Johanson

Kontaktperson

Mats Danielsson, e-post: matsdan02@gmail.com 

 

2016-03-29