Hoppa till huvudinnehåll

Pilates

Diarienummer
AKTNR 10325-14580

En ny gren har kommit till MUIF, Pilates. Den 21 November deltog för första gången några intresserade kollegor. Initiativtagare var Ismuni och Madde. De hade till sin hjälp en DVD med instruktionsprogram. Övningarna var omtyckta och kommer att upprepas. Tiden denna gång var 15:00 och dagen var en fredag. Om Pilates kommer att ligga kvar på denna tid återstår att bestämmas av de som var med i gruppen. Ny information kommer både via denna sida och anslag i huset.

2015-01-19