Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Diarienummer
AKTNR 10254-25185

IF Olivens styrelse, vald vid årsmötet 2020-03-09

 

Ordförande: Johanna Lindberg Hsf, e-post johanna.lindberg@sll.se

Vice ordförande: Linnéa Karlsson-Lind Hsf, e-post linnea.karlsson-lind@sll.se

Sekreterare

Birgitta Bräysy Trafikförvaltningen, e-post birgitta.braysy@sll.se

och

Kim Raihle-Held Hsf, e-post kim.raihle-held@sll.se

Kassör:  Lisbeth Nordlund Hsf,  e-post lisbeth.nordlund@sll.se 

Övriga styrelsemedlemmar:

Carina Hedberg Serviceförvaltningen, e-post  carina.u.hedberg@sll.se 

Pelle Jakobsson e-post perl.jakobsson@gmail.com

 

Postadress: IF Oliven, att: Johanna Lindberg Hälso och Sjukvårdsnämndens förvaltning, Box 6909, 102 39 Stockholm

Plusgiro: 15 41 48-1

 

2020-03-13