Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Diarienummer
AKTNR 10226-23999

 

Bild. Övre raden från vänster: Inger Dahlbom, Azim Rezaei, Jan Brundell, Kim Raihle Held- Nedre rad: Mikael Lundin, Linnéa Karlsson Lind

Ordförande: Jan Brundell, 08-123 378 21

jan.brundell@sll.se

Kassör: Lisbeth Nordlund, 08-123 138 44
lisbeth.nordlund@sll.se

Sekreterare: Kim Raihle Held, 08-123 186 26
kim.raihle-held@sll.se

Övriga styrelsemedlemmar:
Mikael Lundin, 070-484 06 51, mikael.lundin@sll.se
Linnéa Karlsson Lind 08-123 135 84, linnea.karlsson-lind@sll.se
Inger Dahlbom, 08-123 137 67, inger.dahlbom@sll.se
Azim Rezaei, 08-123 186 25, abdolazim.rezaei-kalladj@sll.se

Postadress: Fatburens IF, Kulturförvaltningen/Jan Brundell, Box 38204, 100 64  Stockholm

Internpost: Fatburens IF, Kulturförvaltningen/Jan Brundell, Södermalmsallén 36, plan 3, Stockholm

2019-07-09