Hoppa till huvudinnehåll

Fatburens IF

Diarienummer
AKTNR 10225-24265

Bild. Övre raden från vänster: Inger Dahlbom, Azim Rezaei, Jan Brundell, Kim Raihle Held- Nedre rad: Mikael Lundin, Linnéa Karlsson Lind

Fatburens IF är en förening som främst riktar sig till landstingsanställda som jobbar i Fatburen 1 och 2. Givetvis finns det möjligheter för andra att vara medlemmar också.

Rätt till medlemskap i föreningen har alla anställda inom Region Stockholm.

Rätt till medlemskap har också anställda av annan huvudman men som arbetar enbart gentemot Region Stockholm samt nära samarbetsorganisationer inom fastigheterna Fatburen 1 och 2.*

Medlemskapet ger dig som medlem rätt att:

  • Delta i de aktiviteter som anordnas av Fatburens IF
  • Delta i de aktiviteter som anordnas av SLIF
  • Ta del av de rabatter/subventioner som SLIF erbjuder till vissa externa arrangemang

* De två senare kategorierna kan dock inte påräkna sig rabatter och/eller subventioner från SLIF.

Medlemskort kostar 50 kronor per kalenderår

 

Har du frågor, idéer eller förslag? Kontakta någon i Fatburens styrelse

Ordförande: Jan Brundell, 08-123 378 21
jan.brundell@sll.se

Kassör: Lisbeth Nordlund, 08-123 138 44
lisbeth.nordlund@sll.se

Sekreterare: Kim Raihle Held, 08-123 186 26
kim.raihle-held@sll.se

Övriga styrelsemedlemmar:
Mikael Lundin, 070-484 06 51, mikael.lundin@sll.se
Linnéa Karlsson Lind 08-123 135 84, linnea.karlsson-lind@sll.se
Inger Dahlbom, 08-123 137 67, inger.dahlbom@sll.se
Azim Rezaei, 08-123 186 25, abdolazim.rezaei-kalladj@sll.se

 

Postadress: Fatburens IF, Kulturförvaltningen/Jan Brundell, Box 38204, 100 64  Stockholm

 

Internpost: Fatburens IF, Kulturförvaltningen/Jan Brundell, Södermalmsallén 36, plan 3, Stockholm

2019-10-04