Hoppa till huvudinnehåll

Danderyds sjukhus IF

Diarienummer
AKTNR 10217-24163

Vision: Danderyds Sjukhus Idrottsförenings (DSIF) är landstingets attraktivaste idrottsförening - Inspirerande, Hälsofrämjande, Nytänkande. DSIF har till mål och uppgift att främja och bereda medlemmarna möjligheter att utöva motion, idrott, friluftsliv och annan hälsofrämjande verksamhet.

Personalgymmet kommer inte att stängas i slutet av året som den tidigare informationen visade
Renoveringen av anläggningen är framskjuten och verksamheten kommer att fortlöpa som vanligt. 

Medlemskap och träningsavgift för 2019

Medlemskap i DSIF kostar 30 kr per kalenderår. DSIF erbjuder sina medlemmar ett rikt utbud av aktiviteter, både lokalt och i samarbete med SLIF. Vill du även träna på personalgymmet Lyftet så tillkommer det en träningsavgift på 400 kr/år. 

Medlemskap 2019, 30 SEK
https://dinkurs.se/58405

Halvårskort juli-december 2019, 300 SEK
https://dinkurs.se/62032

30 dagars kort 2019, 100 SEK
https://dinkurs.se/58408

Observera att du måste först lösa medlemskap i DSIF för att gå vidare med att lösa träningsavgiften. Det kommer automatiskt vid genomförd betalning skickas en kurskod till dig via mailen som du använder dig av när du sedan går vidare och löser träningsavgiften.
Personalgymmet Lyftets dörr in till anläggningen är alltid låst och för att du ska kunna komma in i träningslokalen skall du ha giltigt medlemskap för innevarande år samt erlagt vald träningsavgift.
Som ny tränande på anläggningen behöver du komma till gymmet och registrera ditt e-tjänstekort i datorn så att dörröppnaren som är kopplad till datorn känner igen ditt kort.
Aktivering av e-kort gör du dagtid fram till 17:00.
När din behörighet är registrerad  kan du komma in och träna från 05:30 på morgonen. 

Sponsring av startavgifter
Deltar du i något tävlingsarrangemang som inte sponsras av SLL eller SLIF så har du möjlighet att få tillbaka en del av startavgiften. Villkoret är att du i anmälan anger att du tävlar för DSIF samt lämnar in kvitto med bifogad resultatlista till personalgymmet Lyftet.

DSIF är en ideell idrottsförening som står under SLIF (Stockholm Landstings Idrottsförbund). DSIF har som mål och uppgift att främja och bereda medlemmarna möjligheter att utöva motion, idrott, friluftsliv och annan hälsofrämjande verksamhet.

Föreningens ekonomi bygger på de intäkter vi får för medlems- och träningsavgiften. Föreningen får även ett årligt anslag från SLIF och storleken på anslaget fastställs utefter medlemsantalet och hur många aktiviteter och tränande vi har.

Lyftet är DSAB:s personalgym och organisatoriskt står det under HR avdelningen DSAB. Gymmet drivs i samarbete med Danderyds sjukhus idrottsförening DSIF. Efter 17.00 när ordinarie anställd personal slutar tar DSIF över verksamheten och ser till att bemanna Lyftet genom våra ideella kvällsvärdar från föreningen så att du kan träna även på kvällstid fram till stängning.

Ditt köp av medlemskort och erlagd träningsavgift är de pengar som används för inköp av träningsutrustning, servicekostnader, underhåll med mera. Intäkterna ska även räcka till de gruppträningsaktiviteter som leds av arvoderade ledare från DSIF, guidade stadsturer, LM Golf och DS Golfen, medlemsmöten och möjlig utbildning för ledarna med mera.
 Träningsavgiften och kostnaden för medlemskapet är inte hög men behövs för att vi ska kunna fortsätta hålla träningsverksamheten igång.


SLIF (Stockholms Landstings Idrottsförbund)

SLIF är Stockholms landstings idrottsförbund och består av en styrelse, ett 40-tal ideella föreningar och ett kansli. SLIFs vision är att genom aktivitet, rörelse och delaktighet inspirera till hälsa samt skapa engagemang och glädje bland de anställda.

SLIF vill bidra till att göra SLL till en attraktiv arbetsgivare. Som anställd i landstingsanknuten verksamhet inom Stockholms län kan du bli medlem i en lokal SLIF-förening (ex DSIF) och delta i en rad hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med dina kollegor. Oavsett om du är nybörjare, van motionär eller söker en utmaning finns det något för dig. Hos SLIF kan ni samlas kring ett intresse och det finns möjlighet att utvecklas och inspireras tillsammans

2019-08-27