Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Diarienummer
AKTNR 10199-21541

Måndag den 20 mars är det dags för Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) ordinarie årsmöte.

 

Välkommen till förbundets ordinarie årsmöte. Det är återigen dags att besluta om styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret, välja en ny styrelse och ta del av de senaste nyheterna som rör förbundet och förbundets kansli.

Var: Norra Stationsgatan 69, 1tr. 

Vem får delta: Alla medlemmar i föreningar anslutna till Stockholms landtings idrottsförbund är välkomna till årsmötet. 

Vem får rösta: Varje ansluten förening har rätt att skicka ombud till SLIFs årsmöte. Antalet Ombud för varje förening framgår i SLIFs stadgar. Bara de anmälda ombuden har rösträtt på mötet.

Vad händer under årsmötet: I samband med detta möte kommer ny styrelse för förbundet att väljas.
Förbundets Verksamhetsberättelse 2016 kommer att finnas tillgängligt på högra fältet på denna sida ca en vecka innan mötet äger rum. 

Tid: kl 17.00-18.00 förtäring

kl 18.00-18.15 Information från Förbundsstyrelsen 

kl 18.15-19.15 Stockholms landstings idrottsförbunds (SLIF) årsmöte

Anmälan: Du anmäler dig/er genom att skicka e-post till tommy.mantynen@sll.se med rubrik SLIFs årsmöte. Ange namn, förening och ev livsmedelsallergi/annat som ska tas hänsyn till. Senast den 13 mars 2017.
 

Årsmötesprotokollet för 2015 

Har du frågor, kontakta tommy.mantynen@sll.se.

2017-06-16