Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Diarienummer
AKTNR 10199-22481

Onsdag den 21 mars är det dags för Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) ordinarie årsmöte.

 

Välkommen till förbundets ordinarie årsmöte. Det är återigen dags att besluta om styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret, välja en ny styrelse och ta del av de senaste nyheterna som rör förbundet och förbundets kansli.

Var: Gröna Matsalen, Norra Stationsgatan 69, 1tr.
Ring Åsa, 070-484 83 87, för att bli insläppt

Vem får delta: Alla medlemmar i föreningar anslutna till Stockholms landstings idrottsförbund är välkomna till årsmötet. 

Vem får rösta: Varje ansluten förening har rätt att skicka ombud till SLIFs årsmöte. Antalet Ombud för varje förening framgår i SLIFs stadgar. Bara de anmälda ombuden har rösträtt på mötet.

Vad händer under årsmötet: I samband med detta möte kommer ny styrelse för förbundet att väljas.
 

Tid: kl 17.00-18.00 förtäring

kl 18.00-18.15 Information från Förbundsstyrelsen 

kl 18.15-19.15 Stockholms landstings idrottsförbunds (SLIF) årsmöte

Anmälan: Du anmäler dig/er genom att skicka e-post till asa.michaelsson@sll.se

 med rubrik SLIFs årsmöte. Ange namn, förening och ev livsmedelsallergi/annat som ska tas hänsyn till. Senast den 15 mars 2018.
 

 

2017 års årsmöte hölls den 20 mars.

 

 

 

2018-03-13