Hoppa till huvudinnehåll

Så här jobbar vi inom MediCarriers IF

Diarienummer
AKTNR 10328-18591

I slutet av varje verksamhetsår - november/december - har styrelsen en planeringskonferens, 1 tim på arbetstid och ca 2 timmar på fritid med en avslutande middag. Vi går igenom utfallet av innevarande års aktiviteter och ekonomi. Med det som underlag gör vi sen en planering för nästa år.

Inför konferensen brukar vi ta in aktivitetsönskemål från våra medlemmar med hjälp av en lista som innehåller tidigare genomförda aktiviteter och med möjlighet att lägga till egna önskemål.    Med listan som underlag gör styrelsen en prioritering av aktiviteter för kommande år. Då beräknar vi - i ett excelark - kostnaden för varje aktivitet, anger deltagaravgiften och uppskattar deltagarantalet. Med excelarket som underlag blir budgeten och verksamhetsplanen så gått som klar under mötet. Det som återstår är att ta reda på en del aktiviteters kostnader. På nästkommande styrelsemöte sätter vi upp ansvarigas namn per aktivitet på listan och gör ev justeringar samt fastställer tider när aktiviteterna ska göras och när infoblad ska sättas upp.  

Styrelsen träffas som regel 30 minuter en gång varje månad på arbetstid - förlängd fikarast. Då stämmer vi av planerade aktiviteter och ekonomi. Det förekommer att både fler och färre deltagare anmäler sig till aktiviteterna och då måste nya beslut tas. Ibland tas beslut via mail och ibland går vice ordf runt till ledamöter och sektionsledare för att stämma av. Ledamöterna har oftast möjlighet att göra en del uppgifter på arbetstid som t ex skriva protokoll, bokföring, bokning av arrangemang etc.   

En gång per år stämmer styrelsen av verksamheten med en konsulent från SLIF i samband med en arbetslunch på MediCarrier, cirka 1 timme varav 30 minuter på arbetstid.  

Styrelsen har extra hjälp av vice ordf, Arne Juhlin, tillika hälsoinspiratör, som sedan flera år tillbaks är pensionerad, men fortfarande har tillgång till en arbetsplats med dator på företaget. I samförstånd med ledningen för MediCarrier AB bidrar vice ordf med värdefulla insatser till personalen/medlemmarna och styrelsen mot att han får delta i de aktiviteter som föreningen genomför.    Vice ordf besöker i regel MediCarrier en till tre gånger per vecka från 30 minuter till några timmar och hjälper då till med bokningar av aktiviteter/föreläsare, informationsblad och inspirerar medlemmar att vara med i hälsofrämjande aktiviteter samtidigt som han själv deltar i aktiviteter.  

Hälsningar  

Arne Juhlin och  Carina Olsson

vice ordf            ordförande  

MediCarriers idrotts- och kulturförening MIF

2015-12-02