Hoppa till huvudinnehåll

Föreningen Habiliteringens Hälsofrämjare H2

Diarienummer
AKTNR 10231-22429

Information från styrelsen ang föreningen:

2018-03-05

Hej,

Den 22 februari hölls årsmöte för föreningen Habiliteringens Hälsofrämjare H2.

 

I den kallelse som gick ut till medlemmarna före årsmötet informerade styrelsen om

att ett förslag för nedläggning av föreningen var en punkt på årsmötet.

 

Årsmötet röstade sedan för en nedläggning av föreningen.

 

Detta innebär att ett ytterligare ett medlemsmöte kommer att äga rum den 11 juni 17:30 för ett

slutligt beslut om nedläggning (enlig stadgar). Separat kallelse kommer.

Föreningen kommer inte att ta ut årsavgift för 2018 utan de medlemmar som var betalande under 2017 räknas som röstberättigade under 2018.

 

För personer som behöver gå med i en förening för att kunna utnyttja SLIFs nuvarande utbud rekommenderar vi:

IF Oliven

”Du som är anställd inom SLL och inte har någon förening på din arbetsplats kan bli medlem i IF Oliven. Vi är en förening som står öppen för alla. Andra än SLL-anställda kan bli medlemmar efter beslut av IF Olivens styrelse.”

Veteranklubben

“Som villkor att få vara medlem i Veteranklubben ska man fyllt 50 år och arbetat aktivt i någon av SLIFs föreningar. En nyhet är att man kan söka medlemskap på eget initiativ. Klubbstyrelsen avgör sedan om man uppfyller kriterierna för att bli medlem.”

 

Årsmöte 22 februari 2018

Föreningen Habiliteringens Hälsofrämjare bjuder in till årsmöte

Torsdagen den 22 februari kl.18:00 – 19: 00. Kaffe och smörgås serveras från 17.30.

Lokal: Sabbatsberg, Olivecronas väg 7, plan 2, Lilla konferenrummet. O.S.A senast den 16 februari 2018 till Susanne Klintberg, susanne.klintberg@sll.se

Observera att styrelsen kommer föreslå årsmötet 2018 en nedläggning av föreningen.
Röstberättigade är 2017 års medlemmar.

 

 

2018-03-07